Søknadsfrist for neste års leire er 1. desember 2013.

CISV Østfold skal sommeren 2014 sende ut tre delegasjoner, to til barneleire (11-åringer) og en til Step Up (for 15-åringer). Hver delegasjon består av to gutter, to jenter og en voksen leder (må være fylt 21 år). Reisekostnader betales av barnets foresatte, samt at det skal betales en leiravgift på 2-3000 kroner (avhengig av hvor…