Årsmøte torsdag 22. oktober 2015

CISV Østfold avholder sitt årsmøte Torsdag, 22.oktober 2015 Sted: Toldbodbrygga 2, 1606 Fredrikstad 1. Åpning og konstituering  Valg av møteleder  Valg av referent  Valg av to medlemmer til underskriving av protokollen 2. Årsberetning 3. Regnskap 4. Innkomne forslag 5. Handlingsplan og budsjett 2016 6. Valg av styre m/vara Forslag til saker sendes…