Ekstraordinært årsmøte tirsdag 8. april 2014 kl 19.00

Skiptvet 18. mars 2014. Innkalling til ekstraordinært årsmøte i CISV Østfold Tid: Tirsdag 8. april  2014, møtestart klokka 19.00 Sted: Skjeberg rådhus (barnevernets lokaler), Rådhusveien 17, 1739 Borgenhaugen. Inngang på ”baksiden” av bygget, gå fra parkeringen, forbi bibliotekinngangen og gå bortover langs byggets langside (østsiden av bygget). Ring evt 482 97 649 dersom du ikke finner…